WWD2022 CARD2 Protect and preserve still image1

FELSZÍN ALATTI VIZEK – LÁTHATÓVÁ TENNI A LÁTHATATLANT

A felszín alatti vizek láthatatlanok, jelenlétüket mégis mindenhol tapasztaljuk. A lábunk alatt meghúzódó víz egy rejtett kincs, ami a világ szárazabb területein élőknek az egyetlen vízforrása lehet. Édesvízkészletünk jelentős hányadát ezek a vizek teszik ki: táplálják az ivóvíz-hálózatot, a higiéniai rendszereket, az ipart és a mezőgazdaságot, fenntartják a természetes ökoszisztémákat. Sokan nincsenek tisztában a felszín alatti vizek fontosságával, így az emberi tevékenység sok helyen túlhasználja és szennyezi ezeket a vizeket is. A felszín alatti vizek kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásban is.

Összefogásra és tervezésre van szükség ahhoz, hogy fenntartható módon gazdálkodjunk ezzel az értékes nyersanyaggal.

 

Mi a felszín alatti víz?

A földkéreg hézag-, üreg- és pórusrendszerét kitöltő vizek. Főbb típusaik a talajvíz, parti szűrésű víz, a rétegvíz, a rés-vagy karsztvíz és a termálvíz.

 

Miért kell foglalkoznunk a felszín alatti vizekkel?

Azokon a területeken, ahol a vízkivétel nagyobb, mint a csapadékból származó beszivárgás, ott a felszín alatti vizeket túlhasználják. Sok helyen elszennyezik, ami azért jelentős probléma, mert akár évszázadokat vehet igénybe a vízkészletetek helyreállása.

Sokan nincsenek tisztában a felszín alatti víz mennyiségével és jelentőségével, így nem használják ki a benne rejlő lehetőséget. Feltárásuk, védelmük, valamint fenntartható használatuk kulcsszerepet játszik az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásban és a növekvő népesség szükségleteinek kielégítésében.

 

Mit tehetünk a felszín alatti vizekért?

Meg kell védenünk a szennyezésektől, valamint fenntartható módon kell velük gazdálkodnunk, egyensúlyban tartva a népesség és az élővilág szükségleteit. A felszín alatti vizek a földi életközösségek bonyolult hálózatában, a mezőgazdaságban, az iparban, és a szennyvízkezelési rendszerekben betöltött, kiemelt szerepének meg kell jelennie a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó irányelvekben.

 

MI A VÍZ VILÁGNAP?

A Víz Világnap minden évben március 22-én kerül megrendezésre. Ez egy ENSZ világnap, ami 1993-ban indult, és amellett, hogy ünnepli a vizet, felhívja a figyelmet arra, hogy jelenleg is 2 milliárd ember él biztonságos vízhozzáférés nélkül. A világnap egyik fő célja, hogy cselekvésre buzdítson. Jelenleg a projekt a 6. fázisnál tart, melynek megnevezése: Fenntartható Fejlődési Cél: 2030-ig legyen hozzáférhető a tiszta víz és a biztonságos szennyvízkezelés mindenki számára.

A felszín alatti vizek láthatatlanok, jelenlétüket mégis mindenhol tapasztaljuk. Ivóvizünket, higiéniánkat, élelmiszer ellátásunkat, természeti környezetünket, mind a felszín alatti vizeknek köszönhetjük.

A felszín alatti vizeket gondosan és körültekintően kellene használnunk, ehhez azonban szükséges a felmérésük, analizálásuk és megfigyelésük.

A felszín alatti vizek – akárcsak a klímaváltozás – nem ismernek határokat.  Országokon átívelő összefogásra van szükség ahhoz, hogy a vízkészletek elosztásán javítsunk és így ebben a változó világunkban mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.